Напрями діяльності:

-консультативна допомога - надання психологічної допомоги в кризових та стресових ситуаціях, попередження процесів дезадаптації;

-корекційна та профілактична діяльність – здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психічному та особистісному розвиткові і поведінці, схильності до узалежнень та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки;

-просвітницька діяльність - підвищення психологічної культури усіх учасників навчально-виховного процесу, гуманізація стосунків у студентських та педагогічних колективах;

-психодіагностична робота - соціальне і психологічне вивчення студентів, викладачів і співробітників, груп і колективів, моніторинг соціальних процесів у ВНЗ та психічного розвитку окремих студентів, визначення причин, що ускладнюють особистісний розвиток, навчання та взаємини в колективі (за запитом).

Ми пропонуємо:

Психологічне консультування: індивідуальне та групове, онлайн-консультування

Психологічна діагностика- за запитом

Психологічна просвіта: тематичні зустрічі, майстер-класи, проведення тренінгів

Групи особистісного розвитку та групи психологічної підтримки